Mjesec Lista događaja
Datum: srijeda, novembar 08, 2023 10:00 - četvrtak, novembar 09, 2023 13:50
Trajanje: 1 Dan, 3 Hours, 50 Minutes
Lokacija: Podgorica

Obavještenje

Agenda

Obuka će se održati u hotelu Voco, ulica Oktoih 2,  81000 Podgorica

SOS telefon