Mjesec Lista događaja
Datum: četvrtak, septembar 28, 2023 9:30 - petak, septembar 29, 2023 13:50
Trajanje: 1 Dan, 4 Hours, 20 Minutes
Lokacija: Podgorica

Obavještenje

Agenda

Sva mjesta su popunjena.

Lokacija održavanja obuke je u Podgorici, u Hotelu Voco, u ul. Oktoih 2, sa početkom u 09:30 časova.

SOS telefon