Shodno članu 28 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl. list CG" br. 52/2014, od 24.12.2014. godine) i obavještenju Agencije za sprječavanje korupcije o obavezama organa vlasti i budžetskih potrošačkih jedinica tokom izborne kampanje br. 01- 02-02-2538, od 12.07.2016. godine, obavještavamo da u izvještajnom periodu, od 18.10. do 24.10.2016. godine, nije bilo plaćanja sa budžetskih pozicija Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Shodno članu 28 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl. list CG" br. 52/2014, od 24.12.2014. godine) i obavještenju Agencije za sprječavanje korupcije o obavezama organa vlasti i budžetskih potrošačkih jedinica tokom izborne kampanje br. 01- 02-02-2538, od 12.07.2016. godine, obavještavamo da u izvještajnom periodu, od 06.09. do 12.09.2016. godine, nije bilo plaćanja sa budžetskih pozicija Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Shodno članu 28 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl. list CG" br. 52/2014, od 24.12.2014. godine) i obavještenju Agencije za sprječavanje korupcije o obavezama organa vlasti i budžetskih potrošačkih jedinica tokom izborne kampanje br. 01- 02-02-2538, od 12.07.2016. godine, obavještavamo da u izvještajnom periodu, od 08.08. do 15.08.2016. godine, nije bilo plaćanja sa budžetskih pozicija Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Najave događaja

decembar

Prikaži sve događaje

SOS telefon