Danas je uspješno završena trodnevna obuka, po akreditovanom programu: „Jačanje ključnih kompetencija zaposlenih u sistemu socijalne i dječje zaštite“.
Obuku je organizovao Zavod za socijalnu i dječju zaštitu kao dio regionalnog programa za ublažavanje uticaja pandemije Covida-19 na djecu i roditelje na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, koji finansira Evropska unija a uz tehničku podršku kancelarije UNICEF Montenegro.
Predavačica, Milica Krivokapić, obuhvatila je važne teme koje se prožimaju kroz svakodnevni rad stručnih radnika. Učesnici su imali priliku da razvijaju vještine etičkog, profesionalnog, antistigmativnog i antidiskriminatornog pristupa.
Kroz interaktivno učešće unaprijeđivali su vještine za emocionalnu regulaciju i interpersonalnu komunikaciju, i usvojili su tehnike za razriješavanje gubitaka.
Po dobijanju sertifikata za uspješno pohađanje obuke, stručni radnici stiču dodatnih 20 bodova za obnavljanje licence za rad u sistemu socijalne i dječje zaštite.
 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu posjetio je Ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović  sa saradnicima. V.D. direktorica Zavoda gospođa Dragana Đurović, upoznala je Ministra sa aktivnostima Zavoda, tekućim zadacima i zajedničkim problemima koji su na predmetnom sastanku izloženi. Plan njihovog rešavanja je uspješno postavljen.  Saradnja Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i Ministarstva rada i socijalnog staranja je od osnivanja Zavoda sasvim uspješna, kvalitetna i važna. Ovom saradnjom postiže se suštinska realizacija krajnjeg cilja, a to je unapređenje sistema socijalne i dječje zaštite.

Pored svih konkretnih pitanja i informacija koje su bile predmet razgovora, Ministar je istakao značaj Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu u oblasti ukupnog sistemskog razvoja, a posebno kada je u pitanju profesionalni razvoj stručnih radnika kroz edukacije i programe obuka koje Zavod predlaže i realizuje.

Razgovorom je zaključena i potreba za jačanjem stručnog i kadrovskog kapaciteta zaposlenih u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu. Smjernice koje je uputio kolegama i predstavnicima Zavoda, koristiće opštem unapređenju i poboljšanju funkcionisanja pojedinih segmenata koji su dio zadataka Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Na zadovoljstvo svih prisutnih, kvalitetan nastavak saradnje između Ministarstva i Zavoda, biće sprovođen kroz zajedničko djelovanje na nivou svih segmenata koji povezuju ova dva značajna aktera u sistemu socijalne i dječje zaštite.

U toku je prvi dan webinara na temu „𝐏𝐫𝐨𝐜𝐣𝐞𝐧𝐣𝐢𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐫𝐚𝐳𝐯𝐨𝐣𝐧𝐢 𝐫𝐢𝐳𝐢𝐤𝐚 𝐢 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐫𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢 𝐝𝐣𝐞𝐜𝐞 𝐤𝐚𝐨 𝐭𝐞𝐦𝐞𝐥𝐣 𝐳𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐢𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐢 𝐩𝐫𝐚𝐜́𝐞𝐧𝐣𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐣𝐚𝐥𝐧𝐢𝐡 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐣𝐚“ koji realizuje 𝐩𝐫𝐨𝐟. 𝐝𝐫. 𝐬𝐜. 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐧𝐚 𝐀𝐣𝐝𝐮𝐤𝐨𝐯𝐢𝐜́, koja je redovna profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada.
Webinar organizuje Zavod za socijalnu i dječju zaštitu uz finansijsku pomoć kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori. Realizacija webinare je organizovana putem online platforme koja je dominantno posvećena potrebama stručnih radnika.
Neke od tema koje će se obrađivati tokom ovog dvodnevnog webinara su: Procjenjivanje razvojni rizika i sigurnosti djece kao temelj za planiranje i praćenje socijalnih intervencija, prikaz Liste za procjenu sigurnosti djeteta, prikaz Liste za procjenu razvojnih rizika djeteta, efikasno vođenje mjera stručne pomoći s roditeljima u zašiti dobrobiti djece, motivisanje roditelja na promjene.
Svako od stručnih radnika ko nije bio u prilici da prati webinar uživo može da odslušati putem 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐙𝐚𝐯𝐨𝐝𝐚 𝐳𝐚 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐣𝐚𝐥𝐧𝐮 𝐢 𝐝𝐣𝐞𝐜̌𝐣𝐮 𝐳𝐚𝐬̌𝐭𝐢𝐭𝐮 koja se nalazi na adresi https://online.zsdzcg.me/.
U cilju razvijanja sistema supervizijske podrške i unapređenja stručnog rada u oblasti socijalne i dječje zaštite, 𝐬𝐞𝐝𝐚𝐦 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐨𝐫𝐚 je, uz finansijsku podršku UNICEF Montenegro, pohađalo dva ciklusa obuke „Izgradnja kapaciteta zaposlenih u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu za eksternu superviziju. Program obuke su vodile psihološkinja - prof. dr sc. Marina Ajduković, socijalna radnica - prof. dr sc. Kristina Urbanc, psihološkinja/ psihoterapeutkinja - Jasenka Pregrad, psihološkinja - dr sc. Lidija Arambašić i psihološkinja - dr sc. Irena Bezić.
Supervizija kao nužan dio profesionalne nadogradnje i cjeloživotnog razvoja predstavlja značajan način unapređenja kvaliteta rada sa korisnicima i ostvarivanja njihovih prava. To je specifičan oblik profesionalnog vođenja, učenja i razvoja čiji je cilj osiguranje i razvoj kvalitetne komunikacije i saradnje u profesionalnom kontekstu. Supervizija primarno služi razvoju profesionalaca i organizacija iz koje dolaze.
Obuka koja je realizivana je zasnovana na modelu razvojno-integrativne supervizije i realizovana je u skladu sa standardima ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe). Cilj razvojno-integrativne supervizije jeste razvoj profesionalne kompetentnosti u podržavajućem okruženju koje omogućava praktičarima da integrišu svoje prof iskustvo sa teorijama i zahtjevima svoje prof. uloge, sa jedne strane, i sa svojim osobinama, vrijednostima, osjećanjima, kompetentnostima sa druge strane.
Svaki modul tokom obuke sastojao se od teorijskog i praktičnog dijela.
Teorijskim dijelom pokrivene su mnoge značajne teme: uvod u superviziju i prvi supervizijski susret; specifičnosti grupne supervizije; etika u superviziji; konstruktivizam u supervizij; učenje u superviziji; uspostavljanje saradničkog odnosa; regulacija emocija; moć i ranjivost; specifičnosti online supervizije; spremnost za promjenu; motivacija i motivacijski intervju; dijaloški svjetonadzor; individualna supervizija; kreativne tehnike; profesionalni stres; supervizija početnika; intervizija; organizacijska supervizija; timska supervizija; krizne intervencije u superviziji; paralelni procesi u superviziji; metodska supervizija; značaj evaluacije.
Praktični odnosno iskustveni dio odnosio se na održavanje praktikuma, vođenje supervizijskih grupa koje se sastoje od stručnih radnika iz oblasti socijalne i dječje zaštite, učešće na metasuperviziji tj. u grupnoj superviziji vlastite neposredne prakse, individualno vođenje supervizije, izrada eseja, izradu i odbranu završnog rada.
Edukanti su nakon dva ciklusa obuke (u periodu od 2019. do 2022. godine) uspješno ispunili sve obaveze koje su bile predviđene i ugovorene sa realizatorima edukacije te im je svečano dodijeljen međunarodno priznat sertifikat o završenoj obuci iz oblasti supervizije.
Čestitke našim kolegama Nataši Gospić, Sanji Topalović, Milošu Ristiću, Jasni Đuričić, Biljani Konjević, Bojani Miketić i Violeti Mrkić.
U cilju razvijanja sistema supervizijske podrške i unapređenja stručnog rada u oblasti socijalne i dječje zaštite, 𝐬𝐞𝐝𝐚𝐦 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐨𝐫𝐚 je, uz finansijsku podršku UNICEF Montenegro, pohađalo dva ciklusa obuke „Izgradnja kapaciteta zaposlenih u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu za eksternu superviziju. Program obuke su vodile psihološkinja - prof. dr sc. Marina Ajduković, socijalna radnica - prof. dr sc. Kristina Urbanc, psihološkinja/ psihoterapeutkinja - Jasenka Pregrad, psihološkinja - dr sc. Lidija Arambašić i psihološkinja - dr sc. Irena Bezić.
Supervizija kao nužan dio profesionalne nadogradnje i cjeloživotnog razvoja predstavlja značajan način unapređenja kvaliteta rada sa korisnicima i ostvarivanja njihovih prava. To je specifičan oblik profesionalnog vođenja, učenja i razvoja čiji je cilj osiguranje i razvoj kvalitetne komunikacije i saradnje u profesionalnom kontekstu. Supervizija primarno služi razvoju profesionalaca i organizacija iz koje dolaze.
Obuka koja je realizivana je zasnovana na modelu razvojno-integrativne supervizije i realizovana je u skladu sa standardima ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe). Cilj razvojno-integrativne supervizije jeste razvoj profesionalne kompetentnosti u podržavajućem okruženju koje omogućava praktičarima da integrišu svoje prof iskustvo sa teorijama i zahtjevima svoje prof. uloge, sa jedne strane, i sa svojim osobinama, vrijednostima, osjećanjima, kompetentnostima sa druge strane.
Svaki modul tokom obuke sastojao se od teorijskog i praktičnog dijela.
Teorijskim dijelom pokrivene su mnoge značajne teme: uvod u superviziju i prvi supervizijski susret; specifičnosti grupne supervizije; etika u superviziji; konstruktivizam u supervizij; učenje u superviziji; uspostavljanje saradničkog odnosa; regulacija emocija; moć i ranjivost; specifičnosti online supervizije; spremnost za promjenu; motivacija i motivacijski intervju; dijaloški svjetonadzor; individualna supervizija; kreativne tehnike; profesionalni stres; supervizija početnika; intervizija; organizacijska supervizija; timska supervizija; krizne intervencije u superviziji; paralelni procesi u superviziji; metodska supervizija; značaj evaluacije.
Praktični odnosno iskustveni dio odnosio se na održavanje praktikuma, vođenje supervizijskih grupa koje se sastoje od stručnih radnika iz oblasti socijalne i dječje zaštite, učešće na metasuperviziji tj. u grupnoj superviziji vlastite neposredne prakse, individualno vođenje supervizije, izrada eseja, izradu i odbranu završnog rada.
Edukanti su nakon dva ciklusa obuke (u periodu od 2019. do 2022. godine) uspješno ispunili sve obaveze koje su bile predviđene i ugovorene sa realizatorima edukacije te im je svečano dodijeljen međunarodno priznat sertifikat o završenoj obuci iz oblasti supervizije.
Čestitke našim kolegama Nataši Gospić, Sanji Topalović, Milošu Ristiću, Jasni Đuričić, Biljani Konjević, Bojani Miketić i Violeti Mrkić.

Dana 11. i 12. aprila 2022. godine smo putem platforme Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu imali priliku da prisustvujemo webinaru „𝐈𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐚𝐥𝐧𝐨 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐢𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐮 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐣𝐚𝐥𝐧𝐨𝐦 𝐫𝐚𝐝𝐮 – 𝐠𝐝𝐣𝐞 𝐬𝐦𝐨 𝐝𝐚𝐧𝐚𝐬? 𝐢 𝐔𝐥𝐨𝐠𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐣𝐞 𝐮 𝐬𝐚𝐯𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐨𝐦 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐣𝐚𝐥𝐧𝐨𝐦 𝐫𝐚𝐝𝐮: 𝐢𝐳𝐚𝐳𝐨𝐯𝐢 𝐤𝐨𝐧𝐜𝐞𝐩𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐣𝐞 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐣𝐞 𝐢 𝐬𝐩𝐫𝐨𝐯đ𝐞𝐧𝐣𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐣𝐞 𝐮 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐮 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐣𝐚𝐥𝐧𝐞 𝐳𝐚𝐬̌𝐭𝐢𝐭𝐞“.

Webinar je držala prof. dr. sc. Kristina Urbanc, sa Studijskog centra socijalnog rada, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Neke od tema koje smo pokrili bile su:

 • dosadašnje teorijske spoznaje iskustva iz prakse koja se odnose na primjenu individualnog planiranja u socijalnom radu;
 • produbljivanje razumijevanja profesionalnog konteksta i položaja stručnih radnika injihovih kapaciteta za sprovođenje individualnog planiranja;
 • produbljivanje razumijevanja značaja uvažavanja korisničke perspektive i aktivnog sudjelovanja korisnika u postupku individualnog planiranja;
 • rad na osviješćivanju potrebe za promišljanjem i povezivanjem teorijskih, vrijednosnih i iskustvenih resursa socijalnog rada na dobrobit korisnika i stručnjaka vezano uz primjenu individualnog planiranja;
 • primjeri dobre prakse pružanja supervizijske podrške stručnjacima u praksi socijalnog rada s posebnim osvrtom na specifičnosti sprovođenja superivzije na daljinu;
 • produbljivanje razumijevanja profesionalnog konteksta i položaja stručnih radnika injihovih kapaciteta za sprovođenje individualnog planiranja;
 • razumijevanje savremenog određenja i vrijednosti supervizije i grupni procesi u superviziji itd.

Tokom webinara učesnici su uzeli aktivno učešće i iznosili svoja viđenja i svoja iskustva. Učesnici su bili predstavnici centara za socijalni rad, ustanova socijalne i dječje zaštite, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i studenti psihologije. Snimak ovog webinara nalaziće se na platformi Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu u sekciji webinari te pozivamo sve one koji nisu bili u prilici da slušaju webinar uživo to učine putem naše platforme. Link ka platformi je https://online.zsdzcg.me/index.php. Da bi stručni radnici mogli da pristupe webinaru na platformi potrebno je da imaju korisničko ime i šifru za pristup koje smo poslali direktorima ustanova i centara.

Platforma je kreirana za stručne radnike u okviru regionalnog programa za ublažavanje uticaja pandemije COVID-a-19 na djecu i roditelje na Zapadnom Balkanu i u Turskoj koji finansira Evropska unija u Crnoj Gori, a podržava UNICEF Montenegro.

U Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu u petak, 11. marta, održan je okrugli sto na kome je prezentovana Analiza praksi i izmjena i dopuna standarda (za usluge smještaja odraslih i starih lica, smještaja djece i mladih u ustanovu i malu grupnu zajednicu i smještaja u prihvatilištu skloništu).

Analizu je realizovao internacionalni  konsultant Vladan Jovanović. Zadatak Analize bio je definisanje  usluga smještaja odraslih i starih lica, smještaja djece i mladih u ustanovu i malu grupnu zajednicu, smještaj u prihvatilištu – skloništu, sa konkretnim predlozima za unapređenje standarda u cilju utvrđivanja cijene koštanja navedenih usluga.

U okviru projekta “Nastavak reforme Sistema socijalne zaštite” koji sprovodi Ministarstvo finansiia i socijalnog staranja uz tehničku podršku UNDP-a.organizova je ovaj Okruglu sto kome su prisustvovali članovi radnih grupa koje je formirao Zavod za socijalnu i dječju zastitu. Radne grupe činili su predstavnici Ministarstva finanasija i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, UNICEF-a,  Domova starih, Inspekcije socijalne i dječje zaštite, Centara za socijalnu rad, SOS-a  Podgorica i Nikšić, Sigurne ženske kuće, Centra za podršku djeci i porodici, Dječjeg doma Mladost, Centra Ljubović, NVO-a Porodični centar Kotor, NVO-a Impuls.

Danas je završena prva od četiri obuke na temu „Korišćenje online alata“ koju je organizovao Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je uz pomoć  kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori . Obuci su prisustvovali predstavnici centara za socijalni rad kao i predstavnici ustanova socijalne i dječje zaštite. Fokus obuke stavljen je na korišćenje različitih online alata i njihovu praktičnu primjenu. Svaki od učesnika obuke imao je priliku da praktično primjenjuje novostečene vještine na obuci uz prisustvo trenera i rad jedan na jedan.

Ova kao i naredne tri obuke sprovodi se uz podršku UNICEF-a i Evropske unije, kroz Regionalni program za ublažavanje uticaja pandemije COVID-a-19 na djecu i roditelje na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, koji sprovodi UNICEF a finansijski podržava Evropska unija.

Obavještavamo vas da je u toku formiranje novih grupa za eksternu supervizijsku podršku koju pruža Zavod za socijalnu i dječju zaštitu.

Eksterna supervizijska podrška će se sprovoditi po novoj metodologiji, kroz rad u manjim grupama, a namijenjena je svim stručnim radnicima zaposlenima u centrima za socijalni rad i kod pružaoca usluga, bez obzira na radno iskustvo.

Supervizija je oblik specifičnog profesionalnog vođenja, učenja i razvoja, čiji je cilj razvoj kvalitetne komunikacije i saradnje u profesionalnom kontekstu. Supervizija primarno služi razvoju pojedinca i organizacije iz koje dolazi. Ona unaprijeđuje ponašanje ljudi u njihovim profesionalnim ulogama, uzimajući u obzir lični, organizacijski i društveni aspekt.

Supervizija nudi:

 • Pojašnjavanje profesionalnih zadataka, funkcija i uloga
 • Razumijevanje složenih profesionalnih pitanja
 • Podršku u teškim i izazovnim profesionalnim situacijama
 • Kreativna rješenja
 • Otkrivanje i proširivanje ličnih resursa
 • Stvaranje mosta između teorije i prakse
 • Otvorenost prema različitim vrijednostima i preispitivanje vlastitih stavova
 • Prevenciju nasilja na radnom mjestu i sagorijevanja na poslu.

Eksterna supervizija odvijaće se kroz grupni rad . Prvi modul traje 6 mjeseci, a sastanci će se održavati jednom mjesečno u trajanju od 3 sata.

Takođe, otvorena je mogućnost za pružanje individualne supervizijske podrške, o čemu će se stručni radnici neposredno dogovarati sa supervizorom.

Svi koji su zainteresovani za ovakav vid stručne podrške, mogu da se prijave na mejl Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme, jer je broj učesnika ograničen.

Rok za prijavu je 20.decembar 2021. god.

Radujemo se našoj budućoj saradnji!

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je uz pomoć UNICEF Montenegro organizovao obuku “Jačanje kompetencija kod zaposlenih u sistemu socijalne i dječje zaštite u Evropi i centralnoj Aziji” na kojoj su predavači stručnjaci i profesori sa Univerziteta Kolumbija u Sjedinjenim američkim državama.

Cilj ove obuke je jačanje stručnih kompetencija stručnih radnika u socijalnoj i dječjoj zaštiti u regionu Evrope i Centralne Azije (ECA). Obuka je osmišljena kako bi se razvile vještine međuljudske komunikacije i angažovanja zajednice tokom procesa prakse socijalnog rada sa djecom, porodicama, grupama i zajednicama. Obuka je dominantno praktična i namijenjena je prvenstveno kao kurs za sticanje osnovnih vještina za profesionalce zaposlene u socijalnoj i dječjoj zaštiti. Obuka se u cjelini može koristiti onlajn kao i za direktnu edukaciju licem u lice radi poboljšanja vještina stručnih radnika u socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Završen je prvi modula obuke u trajanju od pet dana koji su pohađali 14 profesionalaca iz sistema socijalne i dječje zaštite i 2 studenta Filozofskog fakulteta u Nikšiću, odsjek Psihologija.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je u periodu od 21. do 27. oktobra 2021. godine, organizovao dvije trodnevne osnove obuke za supervizore po akreditovanom programu. Obuku je prošlo 40 stručnih radnika iz sistema socijalne i dječje zaštite, čime se broj supervizora  značajno uvećao.  

Obuku su realizovale autorke programa Nada Šarac i Iva Branković, koje su takođe uz Svetlanu Živanić autorke priručnika „Supervizija u centrima za socijalni rad“.

Kroz jedan interaktivan pristup, učesnici seminara imali su priliku da saznaju šta je to supervizija, koje benefite od ovog oblika stručne podrške imaju stručni radnici, koje organizacija, a koje sami korisnici. Teme kojima su se bavili su: modeli spuervizije, funkcija i vrste supervizije, šta sve obuhvata supervizijski proces, razlike i sličnosti između individualne i grupne supervizije, supervizija kao oblik podrške, ali i oblik učenja, značaj povratne informacije i način izvještavanja i evaluacije.

Po završetku obuke stručni radnici su imali i test provjere znanja, a sertifikat koji će dobiti od Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu omogućiće im da obavljaju poslove supervizora.

 

 

Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti i Pravilnikom o sadržaju baze podataka i sadržaju i načinu vođenja evidencija u socijalnoj i dječjoj zaštiti  propisane su evidencije i registri koje vodi Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, kao i način vođenja i sadržaj evidencija. 

Član 153 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“ br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17,31/17,42/17 i 50/17) i član 8 Pravilnika o sadržaju baze podataka i sadržaju i načinu vođenja evidencija u socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“broj 27/13 )  propisuje da Zavod vodi sledeće evidencije programa obuke: Evidencije prijava za akreditaciju, akreditovanih programa obuke i realizovanih programa obuke, dok  član 11 Pravilnika  precizira podatke koje evidencije treba da sadrže.

Navedenim članom Pravilnika propisano da evidencija o realizovanim programima obuke sadrži:

 • ime i prezime, jedinstveni matični broj učesnika programa obuke;
 • mjesto i datum rodjenja učesnika programa obuke;
 • naziv i adresa poslodavca;
 • kontaktne podatke (broj telefona, elekronska adresa) učesnika programa obuke;
 • naziv programa obuke koji je učesnik pohađao;
 • nivo i vrsta obrazovanja.

Osim liste učesnika koju je potrebno dostaviti u formi koju smo naveli neophodno je u roku od 15 dana dostaviti i izvještaj o realizaciji obuke. Svu dokumentaciju potrebno je dostaviti u koverti na adresu Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Na osnovu ove Evidencije Zavod učesnicima obuke  izdaje sertifikate o uspješno završenom programu obuke, u skladu sa članom 147 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti,  pa je neophodno da liste učesnika, koje autori i realizatori programa obuke dostavljaju Zavodu sadrže sve gore navedene podatke.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je izradio Analizu potreba za uspostavljanje usluga za Romsku i Egipćansku djecu u Crnoj Gori. Za potrebe izrade ove Analize Zavod za socijalnu i dječju zastitu je angažovao konsultanta, psihologa Emraha Jefkaja, koji je angažovan u nevladinom udruženju Impuls.

Analiza potreba za uspostavljanjem usluga podrške za djecu romske i egipćanske nacionalnosti je istraživanje sa podacima i procjenama zaštite dječjih prava i njihovog ostvarivanja na nivou pravnog, obrazovnog, socijalnog i zdravstvenog sektora, te se može koristiti u cilju sistemskog unapređenje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori, kao i pružiti zainteresovanim stručnjacima i široj javnosti potpuniji uvid u stanje prava djece romske i egipćanske nacionalnosti, njihove potrebe i specifične izazove sa kojima se suočavaju, te u krajnjem ishodu podstaći proširenje spektra socijalnih usluga za djecu i porodice iz romske i egipćanske zajednice, povećati dostpunost različitih usluga djeci iz ovih zajednica i obezbjediti okvir za unapređenje kvaliteta usluga.

Prvi ciklus obuke za sprovođenje eksterne supervizije, koja je u nadležnosti Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu, održana je u periodu 2019 – 2020. godine. Realizovana je uz finansijsku podršku kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, kroz 6 modula. Svaki modul sastojao se od teorijskog i praktičnog djela.
 
Teorijskim djelom pokrivene su mnoge značajne teme kao što su: ranjivost i moć u superviziji, učenje u superviziji, grupni supervizijski rad, individulana supervizija, učenje u superviziji, značaj etike, metode i tehnike vođenja supervizije, specifičnosti metodske supervizije, motivišući razgovor za promjenu, značaj konfrontiranja, psihodinamski procesi u grupi, profesionalni stres, kreativne tehnike u superviziji i dr.
 
Praktični, odnosno iskustveni dio, odnosio se na održavanje supervizijskih grupa, u kojima su edukanti bili supervizanti (supervizirani od strane edukatora). Svako od učesnika imao je priliku da prođe kroz sve uloge koje se odigravaju kako u grupnoj, tako i u individualnoj superviziji. Polaznici supervizije su iskusili šta znači biti u fokusu, na koji način grupa može pomoći da se prezentujući problem sagleda iz različitih perspektiva, šta supervizant dobiva ovakvim načinom rada i na koji način ovakav vid stručne podrške podiže kvalitet rada sa korisnicima.
 
Tokom procesa edukacije, zadatak polaznika obuke bio je da formiraju svoje supervizijske grupe te je u tom cilju krajem 2019. godine, raspisan javni poziv za sve stručne radnike u sistemu socijalne i dječje zaštite, koji smatraju da im je potreban ovakav vid profesionalne nadogradnje. Odziv je bio više nego očekivan te se za prvi susret prijavilo više od 100 stručnih radnika kako iz centara za socijalni rad, tako i zaposlenih kod pružaoca usluga.
 
S obzirom da je edukacija organizovana za profesionalce zaposlene u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu (ukupno 7 polaznika), a jednu supervizijsku grupu može da čini najviše 8 stručnih radnika, zamisao Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu je bila da svi koji su se javili na javni poziv, u početnoj, pripremnoj fazi, imaju priliku da čuju nešto više o ovakvom načinu rada. Nakon toga kroz komunikaciju sa njima i popunjavanje upitnika, provjereno je kome je supervizija prioritetna, ko od njih može da ispoštuje pravila grupnog rada, kako bi prve supervizijske grupe bile organizovane za njih.
Tokom 2020. godine, formirano je 7 grupa sa ukupno 49 sručnih radnika. Od ovog broja 25 stručnih radnika su zaposleni u centrima za socijalni rad, dok su 24 zaposlena kod pružaoca usluga. S obzirom da ovakav način rada podrazumjeva kontinuitet od 10-12 susreta, rad sa ovim grupama nastaviće se u 2021. godini. Istovremeno, organizovaće se i drugi ciklus obuke za zaposlene u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, u sklopu kojeg će se sprovoditi i metasupervizija, odnosno supervizija supervizora.

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore je u skladu sa Strategijom razvoja sistema socijalne i dječje zaštite organizovao Okrugli sto na temu „Primjena propisa iz oblasti socijalne i dječje zaštite“.

Okrugli sto je održan u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu 27. novembra 2020. godine u skladu sa svim mjerama NKT-a.

Okruglom stolu je prisustovalo 12 stručnih radnika zaposlenih u centrima za socijalni rad kao i u Odsjeku za inspekciju socijalne i dječije zaštite. Ovaj Okrugli sto koji je vodio konsultant Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, gospodin Vlastimir Knežević, bio je namijenjen onim stručnim radnicima koji su po zanimanju pravnici a koji imaju neposrednu vezu sa inspekcijskim nadzorom Odsjeka za inspekciju socijalne i dječije zaštite.

Najave događaja

SOS telefon