Zbog tehničkih razloga Analitička kartica plaćanja Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu za period od 18. do 25.07.2016. godine nije mogla biti objavljena 25.07.2016. godine.

Analitička kartica plaćanja Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu za period od 18. do 25.07.2016. godine

 

Shodno članu 28 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl. list CG", broj 52/2014 od 24. decembra 2014. godine) u navedenom izvještajnom periodu od 12 do 17 jula 2016. godine nije bilo plaćanja sa budžetskih pozicija Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Najave događaja

14 - 15. decembar 2019. godine

Program obuke osoblja za rad u specijalizovanim servisima pomoći i podrške - SOS linijama za žene i djecu sa iskustvom nasilja


12 - 13. decembar 2019. godine

Program osnovne obuke stručnih radnika-ca i stručnih saradnika-ca i drugih profesionalaca u oblasti socijalne i dječje zaštite o pojavi, vidovima, mehanizmima prevencije i sprečavanja prosjačenja od strane djece


06 - 08. decembar 2019. godine

Unapređenje kapaciteta strucnih radnika-ca za rad sa LGBTI osobama


05 - 06. decembar 2019. godine

Trening Rodno zasnovano nasilje – primjena Protokola


Pretraživanje