Zbog tehničkih razloga Analitička kartica plaćanja Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu za period od 18. do 25.07.2016. godine nije mogla biti objavljena 25.07.2016. godine.

Analitička kartica plaćanja Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu za period od 18. do 25.07.2016. godine