Analitička kartica za period od 11.06 - 18.06 2018.