Analitička kartica za period od 30.04 -06.05 2018.