Analitička kartica za period od 02.04.2018. - 08.04.2018.