Analitička kartica plaćanja Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu za period od 05.02 do 12.02.2018.god.