Analitička kartica plaćanja Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu za period od 14.11. do 16.11.2016. godine