Broj: 01 - 651                                                                                        

15.09.2022. god. 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje

JAVNI POZIV ZA IZBOR STRUČNOG NACIONALNOG KONSULTANTA ZA IZRADU ANALIZE POTREBA ZA USPOSTAVLJANJEM USLUGA PODRŠKE ZA DJECU SA PROBLEMIMA U PONAŠANJU

Uvod

S obzirom na sve razuđenije rizike na različitim nivoima (među kojima se posebno ističe pandemija COVID19) koji mogu voditi ka širenju spektra potencijalnih problema u ponašanju djece, naročito u okolnostima nedovoljnih sistemskih kapaciteta za pružanje sveobuhvatne podrške djeci i porodicama, izrada Analize potreba za uspostavljanjem usluga podrške za djecu sa problemima u ponašanju bi trebala da omogući sagledavanje mogućnosti i granica postojećih usluga namijenjenih djeci sa problemima u ponašanju, kao i da targetira potrebe i mogućnosti za razvoj novih/dodatnih usluga. Neke od prethodnih analiza upućuju na nedovoljan broj usluga za djecu sa problemima u ponašanju i njihove porodice, te da je neophodno da se u sklopu svih resora ulože dodatni napori kako bi sva djeca i porodice mogle da dobiju blagovremenu podršku, odnosno kvalitetnu psihosocijalnu podršku u svom neposrednom okruženju.Ova analiza sprovešće se u okviru regionalnog programa za ublažavanje uticaja pandemije COVID-a-19 na djecu i roditelje na Zapadnom Balkanu i u Turskoj koji finansira Evropska unija, a podržava UNICEF.

 

Zadaci konsultanta

  • Uraditi desk analizu;
  • Mapirati postojeće usluge podrške za djecu sa problemima u ponašanju u Crnoj Gori;
  • Organizovati intervjue i fokus grupe sa predstavnicima relevantih institucija;
  • Definisati set usluga koje je potrebno uspostaviti sa posebnim fokusom na usluge koje podržavaju porodicu.

 

Vremenski okvir

Zadatak će započeti nakon potpisivanja ugovora sa odabranim konsultantom i trajaće do 30. decembra 2022. godine, a u okviru tog perioda odabrani konsultant će imati 20 radnih dana.

Zahtjevi za potencijalnog kandidata i šta je dužan da dostavi:

  • biografiju (CV) sa navođenjem referenci kojima dokazuje da ima iskustvo rada u izradi analiza ne manjem od 5 godina,
  • iskustvo sa kvalitativnom i kvantitativnom metodologijom,
  • prednošću će se smatrati prethodni rad sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu ili kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori (priložiti dokaz),
  • finansijsku ponudu, sa navođenjem ukupne naknade.

Napomena: Ne postoji standardni format za ponudu.

 

Rok za prijavu je 7 dana od dana objavljivanja poziva, zaključno sa 22.09.2022. godine do 12 časova.

Dokumentaciju i finansijsku ponudu, sa naznakom „Prijava na javni poziv br:01-651“, dostaviti u zipovanom fajlu na mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili u zatvorenoj koverti na adresu Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Podljubović b.b., 81000 Podgorica.

Najave događaja

decembar

Prikaži sve događaje

SOS telefon