Br: 01-894                                                                                            

15.11.2021. godine

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje

JAVNI POZIV

 

ZA IZBOR STRUČNOG NACIONALNOG/INTERNACIONALNOG KONSULTANTA ZA IZRADU ANALIZE I PREDLAGANJA STANDARDA ZA USLUGE SMJEŠTAJA ODRASLIH I STARIH LICA, SMJEŠTAJA DJECE I MLADIH U USTANOVU I MALU GRUPNU ZAJEDNICU I SMJEŠTAJ U PRIHVATILIŠTU SKLONIŠTU

Uvod

 

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je Zahtjevom za izradu analize, predlaganje normativa i minimalnih standarda i unapređenje standarda usluga br: 16-109-128/20-7368/1 od 30.12.2020. godine, zatražilo od Zavoda izradu analize koja se odnosi na usluge smještaja odraslih i starih lica, smještaja djece i mladih u ustanovu i malu grupnu zajednicu, smještaja u prihvatilištu – skloništu, te predlaganje unapređenja standarda kako bi se realno mogla utvrditi cijena koštanja navedenih usluga.

Kako bi se izradila analiza navedenih usluga, potrebno je angažovati stručnog konsultanta koji će biti zadužen za izradu analize koja će sadržati konkretne predloge za unapređenje standarda kako bi se realno mogla utvrditi cijena koštanja navedenih usluga.

Zadaci konsultanta i vremenski okvir

  • Izraditi analizu usluga smještaja odraslih i starih lica, smještaja djece i mladih u ustanovu i malu grupnu zajednicu, smještaj u prihvatilištu – skloništu, sa konkretnim predlozima za unapređenje standarda u cilju utvrđivanja cijene koštanja navedenih usluga;
  • Zadatak će započeti nakon potpisivanja ugovora sa odabranim konsultantom, nakon čega je potrebno u roku od 60 dana izvršiti zadatak.

Zahtjevi za potencijalnog kandidata i šta je dužan da dostavi

  • Biografija (CV) sa navođenjem referenci;
  • Zvanje diplomiranog pravnika (najmanje VII1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija);
  • Dobro poznavanje standarda usluga smještaja odraslih i starih lica, smještaja djece i mladih u ustanovu i malu grupnu zajednicu, smještaj u prihvatilištu – skloništu, odnosno normativnog okvira koji ih uređuju;
  • Dokaz o najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti socijalne i dječje zaštite;
  • Prethodni rad i saradnja sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu smatraće se prednošću;
  • Finansijska ponuda, sa navođenjem naknade za 60 dana.

Rok za prijavu je 10 dana od dana objavljivanja poziva, zaključno sa 25.11.2021. godine.

Dokumentaciju i finansijsku ponudu, sa naznakom „Prijava na javni poziv br: 01-894“, dostaviti u zipovanom fajlu na mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili u zatvorenoj koverti na adresu Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Podljubović b.b., 81000 Podgorica.

 

Direktor

Drago Spaić

Najave događaja

decembar

Prikaži sve događaje

SOS telefon