Broj: 01 - 704                                                                                          

04.10.2021. god. 

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu objavljuje

JAVNI POZIV

 

ZA IZBOR STRUČNOG NACIONALNOG/INTERNACIONALNOG KONSULTANTA ZA IZRADU SMJERNICA I ORGANIZACIJU SADRŽAJA PLATFORME ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU

 

Uvod

Svjetska zdravstvena organizacija je 11. marta 2020. godine proglasila globalnu pandemiju novog koronavirusa, izazivača bolesti poznate pod nazivom COVID-19. Od pomenutog datuma do sadašnjeg trenutka, preko deset miliona osoba u više od 200 zemalja svijeta zaraženo je novim koronavirusom, a više od 500.000 preminulo je od posljedica COVID-a-19. Aktuelna pandemija novog koronavirusa predstavlja ogroman izazov za cijeli svijet. Vlade širom svijeta suočene su s dvostrukim izazovom – očuvanjem života, ali i očuvanjem sredstava za život i životnog standarda.  S jedne strane, države moraju biti spremne da omoguće djelotvornu zaštitu stanovništva, što zahtijeva snažnu koordinaciju svih organa vlasti zaduženih za pripremu/odgovor na COVID-19 i zajedničku strategiju na nivou cijele zemlje. S druge strane, kad god je to moguće, vlade moraju nastojati da očuvaju ostvarene razvojne rezultate, ali i svoj ekonomski i ljudski kapital. Prvi slučaj COVID-a-19 u Crnoj Gori registrovan je 17. marta 2020, nakon čega je uspostavljeno Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT), kojim rukovodi potpredsjednik Vlade zajedno s predstavnicima Instituta za javno zdravlje i Kliničkog centra Crne Gore. Nacionalno koordinaciono tijelo je proglasilo završetak prvog ciklusa epidemije nakon što je Institut za javno zdravlje konstatovao da u Crnoj Gori više nema aktivnih slučajeva zaraze. Drugi ciklus je započeo 14. juna, kad je otkriven prvi novi slučaj osobe zaražene virusom. Kao odgovor na epidemiju COVID-a-19, Crna Gora je preduzela odlučne korake kako bi se suzbilo i spriječilo prenošenje virusa u zajednici i proizvelo „ublažavanje krive“. Uvedene su neophodne mjere fizičkog distanciranja, samoizolacije i karantina, koje su dovele do smanjenja ekonomskih aktivnosti u zemlji, jer su zatvorena preduzeća u ugostiteljstvu i drugim sektorima. Mjere koje su uvedene s ciljem suzbijanja epidemije virusa znatno su ograničile ekonomsku aktivnost u sektorima turizma i ugostiteljstva, trgovine, poljoprivrede i uslužnih djelatnosti. Zbog značaja neformalne ekonomije (koja, prema nekim procjenama, predstavlja 30% ukupnih ekonomskih aktivnosti), može se očekivati da će ova kriza negativno uticati na znatan dio radne snage, a u nekim slučajevima dovesti i do rizika od siromaštva.

Kako je u ustanovama i centrima za socijalni rad usljed pandemije COVID-19 u potpunosti izmijenjen način rada, onemogućen pristup daljem usavršavanju i obukama, i otežan pristup strankama Zavod za socijalnu i dječju zaštitu to je uočio i u saradnji sa Kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori otpočeo rad na izradi online platforme za potrebe stručnih radnika u oblasti socijalne i dječje zaštite.

Kako bi se stručni radnici adekvatno obučili potrebno je angažovati stručnog konsultanta koji će biti zadužen za izradu smjernica i organizaciju sadržaja platforme Zavoda za socijalnu i dečiju zaštitu.

Zadaci konsultanta i vremenski okvir

 • Razviti sadržaj za online platformu - određene teme relevantne za zaposlene u socijalnoj i dječjoj zaštiti (razvijanje zasebnih sekcija, uključujući djelove o zaštiti djece, pružanju psihosocijalne podrške porodicama i djeci tokom hitnih situacija i sl.);
 • Izraditi plan obuke za 10 mjeseci, uključujući teme i predavače za određene teme;
 • Organizovati pet (5) dvodnevnih obuka, odabrati stručnjake na određenu temu, i vršiti koordinaciju sa nacionalnim/internacionalnim stručnjacima (prilagoditi materijal sa obuka i u saradnji sa Zavodom sa socijalnu i dječju zaštitu postaviti na platformu);
 • Napraviti plan budućih obuka i tema i predložiti potencijalne stručnjake za 2023. godinu.

Ovaj zadatak će započeti nakon potpisivanja ugovora sa odabranim konsultantom a završiće se najkasnije 20. septembra 2022. godine. Očekuje se da će konsultant efektivno potrošiti ukupno 70 radnih dana u izvršavanju svog zadatka  što ne uključuje dvodnevne obuke.

Zahtjevi od potencijalnog kandidata i šta je dužan da dostavi:

 • Biografija (CV) sa navođenjem referenci;
 • Zvanje doktora nauka iz tzv. pomagačkih profesija (psihologija, pedagogija, socijalni rad, defektologija  i sl.);
 • Dokaz o najmanje 5 godina radnog iskustva u socijalnoj i dječjoj zaštiti;
 • Prethodni rad i saradnja sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu smatraće se prednošću;
 • Prednost će se dati nacionalnom konsultantu koji poznaje sistem socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori;
 • Dobre vještine zagovaranja i komunikacije;
 • Finansijska ponuda, sa navođenjem naknade za 70 radnih dana. Zasebno navesti troškove naknade za pet (5) dvodnevnih obuka.

Rok za prijavu je 7 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, zaključno sa 11. oktobrom 2021. godine.

Dokumentaciju i finansijsku ponudu dostaviti u zipovanom fajlu na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  ili u zatvorenoj koverti, do krajnjeg roka za prijavu, Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu na adresu:

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Podljubović bb, 81000 Podgorica

Sa naznakom: „Prijava na javni poziv broj: 01 - 704"

Najave događaja

SOS telefon