Osnovna obuka za rad u dnevnim centrima za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju


SOS telefon Nikšić - prijava obuke po akreditovanom programu Participacija korisnica sa iskustvom nasilja i procjena rizika u slučajevima nasilja u porodici nad ženama i djecom.


Osnovna obuka za rad u ustanovama za smeštaj odraslih i starih lica