Podljubovic bb
Podgorica
Glavni grad Podgorica
81000
Loading Map ...

Budući događaji

Komunikacija sa starijim osobama

čet. 22 jun, 2023 9:00 - pet. 23 jun, 2023 15:00

Vođenje slučaja u socijalnoj zaštiti

uto. 18 jul, 2023 10:00 - pet. 21 jul, 2023 16:00

Prošli događaji

PROCJENA RODITELJSKIH KAPACITETA ZA POTREBE POSTUPKA POVJERAVANJA DJECE

čet. 15 apr, 2021 9:00 - pet. 16 apr, 2021 15:00

Komunikacija i pregovaranje kao način za rešavanje sporova

čet. 11 nov, 2021 9:30 - pet. 12 nov, 2021 15:30

Komunikacija i pregovaranje кao način za rešavanje sporova

čet. 2 dec, 2021 9:30 - pet. 3 dec, 2021 15:30

Komunikacija i pregovaranje кao način za rešavanje sporova

čet. 2 jun, 2022 9:30 - pet. 3 jun, 2022 15:30

SOS telefon