Eksternalizovani problemi u ponašanju dece i adolescenata

petak, februar 25, 2022 15:00 - subota, februar 26, 2022 14:00
This event does not repeat

Samopovređivanje adolescenata praktične smernice za procenu i savetodavni rad

petak, februar 25, 2022 16:00 - subota, februar 26, 2022 14:00
This event does not repeat

Primena konkretnih postupaka u radu sa osobama sa invaliditetom

ponedjeljak, februar 28, 2022 9:00 - utorak, mart 01, 2022 13:00
This event does not repeat

Osnovna obuka za rad u dnevnim boravcima za osobe sa invaliditetom starije od 27 godina

subota, mart 05, 2022 9:00 - nedjelja, mart 06, 2022 17:00
This event does not repeat

Participacija korisnica sa iskustvom nasilja i procjena rizika u slučajevima nasilja u porodici nad ženama i djecom

srijeda, mart 16, 2022 10:00 - četvrtak, mart 17, 2022 16:15
This event does not repeat

Osnovna obuka za pružanje usluge savjetovanja za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju

subota, mart 19, 2022 9:00 - nedjelja, mart 20, 2022 17:00
This event does not repeat

Osnove psihološkog savjetovanja

četvrtak, april 28, 2022 9:00 - subota, april 30, 2022 19:00
This event does not repeat

Osnove psihološkog savjetovanja

ponedjeljak, maj 30, 2022 9:00 - utorak, maj 31, 2022 16:00
This event does not repeat

Komunikacija i pregovaranje кao način za rešavanje sporova

četvrtak, jun 02, 2022 9:30 - petak, jun 03, 2022 15:30
This event does not repeat

SOS telefon