Program obuke za savjetovanje putem telefona

petak, oktobar 22, 2021 15:00 - subota, oktobar 23, 2021 16:00
This event does not repeat

Obuka za pružanje podrške ženama sa iskustvom nasilja u porodici u skladu sa principima dužne pažnje

petak, oktobar 29, 2021 10:00 - nedjelja, oktobar 31, 2021 15:00
This event does not repeat

Programa obuke za vođenje edukativno-iskustvenih grupa za žene sa iskustvom nasilja-napredni trening

petak, novembar 05, 2021 9:30 - nedjelja, novembar 07, 2021 15:30
This event does not repeat

Participacija korisnica sa iskustvom nasilja i procjena rizika u slučajevima nasilja u porodici nad ženama i djecom

subota, novembar 06, 2021 9:30 - nedjelja, novembar 07, 2021 16:00
This event does not repeat

Komunikacija i pregovaranje kao način za rešavanje sporova

četvrtak, novembar 11, 2021 9:30 - petak, novembar 12, 2021 15:30
This event does not repeat

Završna konferencija projekta Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite

ponedjeljak, novembar 15, 2021 10:00 - 14:00
This event does not repeat

Participacija korisnica sa iskustvom nasilja i procjena rizika u slučajevima nasilja u porodici nad ženama i djecom

subota, novembar 20, 2021 9:30 - nedjelja, novembar 21, 2021 16:00
This event does not repeat

Koncept i osnovna znanja za organizaciju usluge SOS telefona za žene sa invaliditetom koje imaju iskustvo nasilja

ponedjeljak, novembar 22, 2021 9:00 - utorak, novembar 23, 2021 17:00
This event does not repeat

Borba protiv trgovine ljudima - identifikacija i upućivanje žrtava trgovine ljudima

ponedjeljak, novembar 29, 2021 9:00 - utorak, novembar 30, 2021 15:30
This event does not repeat

Komunikacija i pregovaranje кao način za rešavanje sporova

četvrtak, decembar 02, 2021 9:30 - petak, decembar 03, 2021 15:30
This event does not repeat

Participacija korisnica sa iskustvom nasilja i procjena rizika u slučajevima nasilja u porodici nad ženama i djecom

subota, decembar 04, 2021 9:30 - nedjelja, decembar 05, 2021 16:00
This event does not repeat

Samopovređivanje adolescenata

petak, decembar 10, 2021 16:00 - subota, decembar 11, 2021 14:00
This event does not repeat

SOS telefon