Standardni porodični smještaj za odrasla i starija lica

četvrtak, mart 23, 2023 9:00 - petak, mart 24, 2023 15:00
This event does not repeat

Sva mjesta za obuku su popunjena.

Obavještenje

Osnove psihološkog savjetovanja

ponedjeljak, mart 27, 2023 10:00 - utorak, mart 28, 2023 16:00
This event does not repeat

Obavještenje i agenda (obuka u dva modula)

SVA MJESTA ZA OBUKU SU POPUNJENA.

Osnovna znanja o traumi za zaposlene u socijalnoj i dječjoj zaštiti

petak, april 07, 2023 9:00 - 15:30
This event does not repeat

Sva mjesta za obuku su popunjena.

Agenda i obavještenje

Osnove psihološkog savjetovanja - nastavak

ponedjeljak, april 10, 2023 10:00 - utorak, april 11, 2023 16:00
This event does not repeat

Obavještenje i agenda (obuka u dva modula)

SVA MJESTA ZA OBUKU SU POPUNJENA.

Obuka "Uloga stručnih radnika u procesu prepoznavanja alijenacije djece"

utorak, april 18, 2023 9:00 - srijeda, april 19, 2023 17:00
This event does not repeat

Sva mjesta za obuku su popunjena!

Obavještenje

Agenda

Jačanje ključnih kompetencija zaposlenih u sistemu socijalne i dječje zaštite u postupku procjene i planiranja tokom rada sa korisnikom

četvrtak, april 20, 2023 8:30 - petak, april 21, 2023 16:30
This event does not repeat

Sva mjesta za obuku su popunjena!

Obavještenje

Agenda

Jačanje kapaciteta stručnih radnika/ca za rad sa djecom i mladima sa socijalno neprilagođenim ponašanjem

srijeda, april 26, 2023 9:00 - petak, april 28, 2023 17:00
This event does not repeat

Obavještenje

Napomena: Agenda će naknadno biti dostavljena

Standardni porodični smještaj za odrasla i starija lica

četvrtak, april 27, 2023 9:00 - petak, april 28, 2023 18:00
This event does not repeat

Sva mjesta za obuku su popunjena.

Obavještenje

Agenda

Savjetovanje za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje

srijeda, maj 03, 2023 9:00 - četvrtak, maj 04, 2023 14:00
This event does not repeat

Sva mjesta za obuku su popunjena

Agenda

Obavještenje

Vođenje slučaja u socijalnoj zaštiti

srijeda, maj 24, 2023 10:00 - subota, maj 27, 2023 16:30
This event does not repeat

SVA MJESTA ZA OBUKU SU POPUNJENA

Obavještenje

Sistemski pristup u razumijevanju i radu sa porodicama u postupcima razvoda

četvrtak, jun 01, 2023 9:00 - petak, jun 02, 2023 15:00
This event does not repeat

Sva mjesta za obuku su popunjena!

Obavještenje

Agenda

 

Osnovna obuka za pružanje podrške osobama sa intelektualnim invaliditetom za samozastupanje

ponedjeljak, jun 12, 2023 10:00 - utorak, jun 13, 2023 17:00
This event does not repeat

Komunikacija sa starijim osobama

četvrtak, jun 22, 2023 9:00 - petak, jun 23, 2023 15:00
This event does not repeat

Osnovna obuka za rad u dnevnim boravcima za osobe sa invaliditetom starije od 27 godina

subota, jun 24, 2023 9:00 - nedjelja, jun 25, 2023 17:00
This event does not repeat

SOS telefon