Program obuke za porodično i savjetovanje putem telefona , sa fokusom na principe pozitivnog roditeljstva

srijeda, novembar 23, 2022 14:00 - četvrtak, novembar 24, 2022 20:00
This event does not repeat

Obuka za primjenu tehnika programa „Grabfips“ u radu sa osobama oboljelim od demencije

četvrtak, novembar 24, 2022 9:30 - 17:30
This event does not repeat

Osnovi primjene Montesori pedagogije u radu sa korisnicima centara za dnevni boravak

subota, novembar 26, 2022 8:00 - 16:00
This event does not repeat

Osnovna obuka za pružanje usluge pomoć u kući djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom

subota, novembar 26, 2022 9:00 - nedjelja, novembar 27, 2022 17:00
This event does not repeat

Program obuke za porodično i savjetovanje putem telefona , sa fokusom na principe pozitivnog roditeljstva

srijeda, decembar 07, 2022 14:00 - četvrtak, decembar 08, 2022 20:00
This event does not repeat

Osnovna obuka za pružanje usluge pomoć u kući djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom

subota, decembar 17, 2022 9:00 - nedjelja, decembar 18, 2022 17:00
This event does not repeat

Intervencije u krizi

srijeda, decembar 21, 2022 9:00 - četvrtak, decembar 22, 2022 15:00
This event does not repeat

Obavještenje i agenda

Obuka će se održati u prostorijama Nevladinog udruženja Impuls, u Podgorici

Malo brdo N3-4 VII (iza galerije “MOST”, zgrada sa rimskim brojevima, VII ulaz, prizemlje lijevo, stan 68 A)

Osnovna znanja o traumi za zaposlene u socijalnoj i dječjoj zaštiti

petak, decembar 23, 2022 9:00 - 15:00
This event does not repeat

Intervenecije u krizi

srijeda, januar 18, 2023 10:00 - četvrtak, januar 19, 2023 15:00
This event does not repeat

SVA MJESTA ZA OBUKU SU VEĆ POPUNJENA

Obavještenje i agenda

Osnovi primjene Montesori pedagogije u radu sa korisnicima centara za dnevni boravak

subota, februar 11, 2023 8:00 - 16:00
This event does not repeat

Trening za stručne radnike, saradnike i korisnike personalne asistencije

srijeda, februar 22, 2023 10:00 - petak, februar 24, 2023 15:00
This event does not repeat

Trening na opšte teme iz oblasti ljudskih prava djece s invaliditetom i osoba s invaliditetom

utorak, februar 28, 2023 9:00 - četvrtak, mart 02, 2023 16:20
This event does not repeat

Program pripreme parova i pojedinaca u procesu usvajanja djece

petak, mart 10, 2023 9:00 - subota, mart 11, 2023 15:00
This event does not repeat

Sva mjesta za obuku su popunjena!

Obavještenje

Agenda

SOS telefon