Zloupotreba psihoaktivnih supstanci i porodični sistem

petak, jul 29, 2022 17:00 - nedjelja, jul 31, 2022 17:00
This event does not repeat

Programa obuke za sprovođenje Protokola o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja nad ženama i nasilja u porodici

petak, septembar 23, 2022 9:00 - nedjelja, septembar 25, 2022 14:00
This event does not repeat

Jačanje ključnih kompetencija zaposlenih u sistemu socijalne i dječje zaštite

utorak, septembar 27, 2022 8:45 - četvrtak, septembar 29, 2022 16:30
This event does not repeat

Agenda

Obavještenje

Prijave na obuku se vrše tokom radnog vremena Zavoda.

Programa obuke za sprovođenje Protokola o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja nad ženama i nasilja u porodici

srijeda, septembar 28, 2022 9:00 - petak, septembar 30, 2022 14:00
This event does not repeat

Inicijalni trening za telefonske savetnike

petak, septembar 30, 2022 8:30 - subota, oktobar 01, 2022 17:00
This event does not repeat

Inicijalni trening za telefonske savetnike

utorak, oktobar 18, 2022 8:30 - četvrtak, oktobar 20, 2022 17:00
This event does not repeat

Osnovna obuka za pružanje podrške osobama sa intelektualnim invaliditetom za samozastupanje

ponedjeljak, oktobar 24, 2022 10:00 - utorak, oktobar 25, 2022 17:00
This event does not repeat

Jačanje ključnih kompetencija zaposlenih u sistemu socijalne i dječje zaštite

utorak, oktobar 25, 2022 8:45 - četvrtak, oktobar 27, 2022 9:45
This event does not repeat

Agenda

Obavještenje

Prijave na obuku se vrše od ponedeljka do petka tokom radnog vremena Zavoda.

Inicijalni trening za telefonske savetnike

srijeda, novembar 02, 2022 8:30 - četvrtak, novembar 03, 2022 17:00
This event does not repeat

Osnovi primjene Montesori pedagogije u radu sa korisnicima centara za dnevni boravak

subota, novembar 05, 2022 8:00 - 16:00
This event does not repeat

Osnovna obuka za pružanje usluge pomoć u kući djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom

subota, novembar 12, 2022 9:00 - nedjelja, novembar 13, 2022 17:00
This event does not repeat

Obuka za primjenu tehnika programa „Grabfips“ u radu sa osobama oboljelim od demencije

utorak, novembar 22, 2022 9:30 - 17:30
This event does not repeat

Agenda

Obavjestenje

Napomena; Sva mjesta za ovaj termin obuke su popunjena.

SOS telefon