U Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu dana 9. 10. 2015. godine održan je sastanak na kojem su prisustvovali: gospodin D. Spaić, direktor Zavoda sa saradnicima i konsultantkinja angažovana od strane Regionalne kancelarije UNICEFA u Ženevi gospođa Veronika Sandu sa predstavnikom kancelarije UNICEFA u Crnoj Gori gospodinom S. Živkovićem.
Sastanak je organizovan sa ciljem informisanja gospođe Sandu o svim relevantnim podacima koji se tiču primjene kvalitativno novih metodama rada u sistemu socijalne i dječje zaštite. Gospođa Sandu je naročito bila zainteresovna za metod vođenja slučaja koja se primjenjuje u radu centara socijalnog rada u Crnoj Gori.
Na sastanku je bilo riječi o ukupnoj reformi sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori, kao i mjestu i ulozi Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu u tim procesima.

 

Najave događaja

SOS telefon