Zavod za socijalnu i dječju zaštitu u saradnji sa vladinom Kancelarijom za borbu protiv trgovine ljudima, uz podrsku Predstavnistva UNICEF-a u Crnoj Gori, realizovali su II fazu Projekta: “Trgovina djecom, dječje prosjačenje i prisilni rani brakovi”, koji je otpočeo jula mjeseca 2015.god.
Nakon trodnevne teorijske i praktične provjere znanja učesnici obuke stekli su zvanje “TRENERA” za oblast trgovina djecom, dječje prosjačenje i prisilni rani brakovi.
Planirano je da tokom oktobra mjeseca ove godine otpočne realizacija treće faze Projekta, kojom će koordinirati Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima, a koja će uključiti održavanje stručnih i praktičnih obuka za stručne radnike centara za socijalni rad i drugih sistema koji mogu doprinijeti borbi protiv trgovine ljudima.

Najave događaja

 

Trenutno nema zakazanih događaja.

 

Prikaži sve događaje

SOS telefon