Akreditovan program pod nazivom "Program obuke za rad sa maloljetnicima koji su sa problemima u ponašanju" realizovan je u periodu od 27-29. septembra 2023. godine u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Realizator programa obuke, ujedno i autor, je Marinko Vujanović, diplomirani psiholog. Program obuke za rad sa maloljetnicima koji su sa problemima u ponašanju ima za cilj stručno usavršavanje stručnih radnika u centrima za socijalni rad i pružaocima usluga koji se bave zaštitom djece sa problemima u ponašanju radi održavanja i unaprjeđivanja profesionalnih kompetencija i kvaliteta stručnog rada i samog načina unaprjeđenja saradnje sa pravosudnim organima sa kojima su inače  po prirodi posla upućeni na kontinuiranu saradanju kada je riječ o maloljetnicima koji su sa problemima u ponašanju. Obuci je prisustvovalo 14 učesnika, kao i predstavnica  Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu  u cilju praćenja kvaliteta realizacije akreditovanog programa obuke.

Najave događaja

decembar

Prikaži sve događaje

SOS telefon