Akreditovani program obuke pod nazivom „Komunikacija sa starijim osobama“ realizuje se u periodu od 22-23.06.2023.godine u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.  Realizatorke programa su Ivana Vučković, socijalna radnica i Jelena Kovačević, psihološkinja. Opšti cilj programa obuke je upoznavanje polaznika sa teoretskim osnovama, ali i unapređenje praktičnih vještina u upotrebi neverbalne i verbalne komunikacije u procesu njege starijih osoba. Program obuke se odnosi na integraciju zakonodavnog okvira, stručnih i naučnih saznanja i prakse, a usmjeren je na kontinuirani profesionalni razvoj stručnjaka iz socijalne zaštite kao i pružanje podrške odraslim i starijim osobama u socijalnoj zaštiti.Obuci prisustvuje 19 učesnika, kao i predstavnica  Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu  u cilju praćenja kvaliteta realizacije akreditovanog programa obuke.

Najave događaja

SOS telefon