Za vikend je u Zavodu za socijalnu dječju zaštitu održana "Inspekcijski nadzor u socijalnoj i dječjoj zaštiti i primjena zakona i podzakonskih propisa u postupku ostvarivanja prava na osnovna materijalna davanja i usluge u oblasti socijalne i dječje zaštite" koju je akreditovalo Udruzenje Impuls a koju je pohađalo 20 stručnih radnika.
Obuku je vodio konsultant Vlastimir Knežević, diplomirani pravnik, koji je bio član Komisije za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti socijalne i dječje zaštite u Ministarstvu rada i socijalnog staranja kao i Glavni inspektor socijalne i dječje zaštite u Upravi za inspekcijske poslove.

Najave događaja

SOS telefon