Sastanak direktora/ki i stručnih radnika/ca dnevnih centara za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom i  v.d. direktora Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu održan je 28.11.2022. godine  u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Cilj ovog sastanka je unapređenje saradnje između dnevnih centara i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Na ovom sastanku prisutni su međusobno razgovarali o temama  značajnim za rad dnevnih centara. Sastanak je otvorio v.d. direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu gospodin Miloš Ristić i upoznao prisutne o temama sastanka kao što su: obnavljanje licence stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječje zaštite zaposlenim u dnevnim centrima, supervizija za dnevne centre, izvještaj o radu dnevnih centara, očekivanja od Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, mogućnosti i ograničenja Zavoda, inostrane obuke, kao i druga važna pitanja za rad dnevnih centara.

Učesnici su kroz interaktivan razgovor razmijenili svoja iskustva u radu, dobre primjere iz prakse kao i određene potrebe koje se tiču unapređenja  stručnog rada. Zaključci i preporuke sa održanog sastanka su zajednički za većinu dnevnih centara, a tiču se jačanja profesionalnih kompetencija stručnih radnika/ca saradnika/ca kao i drugih zaposlenih kod pružaoca usluge. U cilju jačanja stručnih kompetencija predstavnici dnevnih centara su izrazili potrebu za pohađanjem akreditovanih programa obuke i istakli značaj supervizijske podrške koju prema njihovom mišljenju treba da prođu svi stručni radnici. 

 

 

Najave događaja

SOS telefon