Danas je uspješno završena trodnevna obuka, po akreditovanom programu: „Jačanje ključnih kompetencija zaposlenih u sistemu socijalne i dječje zaštite“.
Obuku je organizovao Zavod za socijalnu i dječju zaštitu kao dio regionalnog programa za ublažavanje uticaja pandemije Covida-19 na djecu i roditelje na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, koji finansira Evropska unija a uz tehničku podršku kancelarije UNICEF Montenegro.
Predavačica, Milica Krivokapić, obuhvatila je važne teme koje se prožimaju kroz svakodnevni rad stručnih radnika. Učesnici su imali priliku da razvijaju vještine etičkog, profesionalnog, antistigmativnog i antidiskriminatornog pristupa.
Kroz interaktivno učešće unaprijeđivali su vještine za emocionalnu regulaciju i interpersonalnu komunikaciju, i usvojili su tehnike za razriješavanje gubitaka.
Po dobijanju sertifikata za uspješno pohađanje obuke, stručni radnici stiču dodatnih 20 bodova za obnavljanje licence za rad u sistemu socijalne i dječje zaštite.
 

Najave događaja

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon