U toku je prvi dan webinara na temu „𝐏𝐫𝐨𝐜𝐣𝐞𝐧𝐣𝐢𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐫𝐚𝐳𝐯𝐨𝐣𝐧𝐢 𝐫𝐢𝐳𝐢𝐤𝐚 𝐢 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐫𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢 𝐝𝐣𝐞𝐜𝐞 𝐤𝐚𝐨 𝐭𝐞𝐦𝐞𝐥𝐣 𝐳𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐢𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐢 𝐩𝐫𝐚𝐜́𝐞𝐧𝐣𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐣𝐚𝐥𝐧𝐢𝐡 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐣𝐚“ koji realizuje 𝐩𝐫𝐨𝐟. 𝐝𝐫. 𝐬𝐜. 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐧𝐚 𝐀𝐣𝐝𝐮𝐤𝐨𝐯𝐢𝐜́, koja je redovna profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada.
Webinar organizuje Zavod za socijalnu i dječju zaštitu uz finansijsku pomoć kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori. Realizacija webinare je organizovana putem online platforme koja je dominantno posvećena potrebama stručnih radnika.
Neke od tema koje će se obrađivati tokom ovog dvodnevnog webinara su: Procjenjivanje razvojni rizika i sigurnosti djece kao temelj za planiranje i praćenje socijalnih intervencija, prikaz Liste za procjenu sigurnosti djeteta, prikaz Liste za procjenu razvojnih rizika djeteta, efikasno vođenje mjera stručne pomoći s roditeljima u zašiti dobrobiti djece, motivisanje roditelja na promjene.
Svako od stručnih radnika ko nije bio u prilici da prati webinar uživo može da odslušati putem 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐙𝐚𝐯𝐨𝐝𝐚 𝐳𝐚 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐣𝐚𝐥𝐧𝐮 𝐢 𝐝𝐣𝐞𝐜̌𝐣𝐮 𝐳𝐚𝐬̌𝐭𝐢𝐭𝐮 koja se nalazi na adresi https://online.zsdzcg.me/.

Najave događaja

SOS telefon