Dana 11. i 12. aprila 2022. godine smo putem platforme Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu imali priliku da prisustvujemo webinaru „𝐈𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐚𝐥𝐧𝐨 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐢𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐮 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐣𝐚𝐥𝐧𝐨𝐦 𝐫𝐚𝐝𝐮 – 𝐠𝐝𝐣𝐞 𝐬𝐦𝐨 𝐝𝐚𝐧𝐚𝐬? 𝐢 𝐔𝐥𝐨𝐠𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐣𝐞 𝐮 𝐬𝐚𝐯𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐨𝐦 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐣𝐚𝐥𝐧𝐨𝐦 𝐫𝐚𝐝𝐮: 𝐢𝐳𝐚𝐳𝐨𝐯𝐢 𝐤𝐨𝐧𝐜𝐞𝐩𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐣𝐞 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐣𝐞 𝐢 𝐬𝐩𝐫𝐨𝐯đ𝐞𝐧𝐣𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐣𝐞 𝐮 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐮 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐣𝐚𝐥𝐧𝐞 𝐳𝐚𝐬̌𝐭𝐢𝐭𝐞“.

Webinar je držala prof. dr. sc. Kristina Urbanc, sa Studijskog centra socijalnog rada, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Neke od tema koje smo pokrili bile su:

  • dosadašnje teorijske spoznaje iskustva iz prakse koja se odnose na primjenu individualnog planiranja u socijalnom radu;
  • produbljivanje razumijevanja profesionalnog konteksta i položaja stručnih radnika injihovih kapaciteta za sprovođenje individualnog planiranja;
  • produbljivanje razumijevanja značaja uvažavanja korisničke perspektive i aktivnog sudjelovanja korisnika u postupku individualnog planiranja;
  • rad na osviješćivanju potrebe za promišljanjem i povezivanjem teorijskih, vrijednosnih i iskustvenih resursa socijalnog rada na dobrobit korisnika i stručnjaka vezano uz primjenu individualnog planiranja;
  • primjeri dobre prakse pružanja supervizijske podrške stručnjacima u praksi socijalnog rada s posebnim osvrtom na specifičnosti sprovođenja superivzije na daljinu;
  • produbljivanje razumijevanja profesionalnog konteksta i položaja stručnih radnika injihovih kapaciteta za sprovođenje individualnog planiranja;
  • razumijevanje savremenog određenja i vrijednosti supervizije i grupni procesi u superviziji itd.

Tokom webinara učesnici su uzeli aktivno učešće i iznosili svoja viđenja i svoja iskustva. Učesnici su bili predstavnici centara za socijalni rad, ustanova socijalne i dječje zaštite, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i studenti psihologije. Snimak ovog webinara nalaziće se na platformi Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu u sekciji webinari te pozivamo sve one koji nisu bili u prilici da slušaju webinar uživo to učine putem naše platforme. Link ka platformi je https://online.zsdzcg.me/index.php. Da bi stručni radnici mogli da pristupe webinaru na platformi potrebno je da imaju korisničko ime i šifru za pristup koje smo poslali direktorima ustanova i centara.

Platforma je kreirana za stručne radnike u okviru regionalnog programa za ublažavanje uticaja pandemije COVID-a-19 na djecu i roditelje na Zapadnom Balkanu i u Turskoj koji finansira Evropska unija u Crnoj Gori, a podržava UNICEF Montenegro.

Najave događaja

oktobar

Prikaži sve događaje

SOS telefon