Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je uz pomoć UNICEF Montenegro organizovao obuku “Jačanje kompetencija kod zaposlenih u sistemu socijalne i dječje zaštite u Evropi i centralnoj Aziji” na kojoj su predavači stručnjaci i profesori sa Univerziteta Kolumbija u Sjedinjenim američkim državama.

Cilj ove obuke je jačanje stručnih kompetencija stručnih radnika u socijalnoj i dječjoj zaštiti u regionu Evrope i Centralne Azije (ECA). Obuka je osmišljena kako bi se razvile vještine međuljudske komunikacije i angažovanja zajednice tokom procesa prakse socijalnog rada sa djecom, porodicama, grupama i zajednicama. Obuka je dominantno praktična i namijenjena je prvenstveno kao kurs za sticanje osnovnih vještina za profesionalce zaposlene u socijalnoj i dječjoj zaštiti. Obuka se u cjelini može koristiti onlajn kao i za direktnu edukaciju licem u lice radi poboljšanja vještina stručnih radnika u socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Završen je prvi modula obuke u trajanju od pet dana koji su pohađali 14 profesionalaca iz sistema socijalne i dječje zaštite i 2 studenta Filozofskog fakulteta u Nikšiću, odsjek Psihologija.

Najave događaja

SOS telefon