Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je u periodu od 21. do 27. oktobra 2021. godine, organizovao dvije trodnevne osnove obuke za supervizore po akreditovanom programu. Obuku je prošlo 40 stručnih radnika iz sistema socijalne i dječje zaštite, čime se broj supervizora  značajno uvećao.  

Obuku su realizovale autorke programa Nada Šarac i Iva Branković, koje su takođe uz Svetlanu Živanić autorke priručnika „Supervizija u centrima za socijalni rad“.

Kroz jedan interaktivan pristup, učesnici seminara imali su priliku da saznaju šta je to supervizija, koje benefite od ovog oblika stručne podrške imaju stručni radnici, koje organizacija, a koje sami korisnici. Teme kojima su se bavili su: modeli spuervizije, funkcija i vrste supervizije, šta sve obuhvata supervizijski proces, razlike i sličnosti između individualne i grupne supervizije, supervizija kao oblik podrške, ali i oblik učenja, značaj povratne informacije i način izvještavanja i evaluacije.

Po završetku obuke stručni radnici su imali i test provjere znanja, a sertifikat koji će dobiti od Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu omogućiće im da obavljaju poslove supervizora.

 

 

Najave događaja

SOS telefon