UNICEF je u saradnji sa Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu organizovao ukupno tri regionalna (Bar, Podgorica, Bijelo Polje) seminara na temu: Obuka profesionalaca u procesu unapređenja položaja romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori. Seminari su održani: u Baru 21.01. i 22.01. (19 učesnika/ca), u Podgorici 28.01. i 29.01. (21 učesnik/ca) i u Bijelom Polju 4.02. i 5.02. (19 učesnika/ca).
Seminaru su prisustvovali stručni radnici CSR-a, policije, prosvjete, kao i zaposleni u lokalnim samoupravama, odnosno svi oni koji se bave problematikom kvalitetne socijalne integracije RE populacije u društvenu zajednicu.

Najave događaja

SOS telefon