Zavod za socijalnu i dječju zaštitu u saradnji sa UNICEF-om je u periodu od 19. do 22. oktobra, organizovao obuku, sa provjerom znanja za supervizore u centrima za socijalni rad po akreditovanom programu "Program osnovne obuke za supervizore u centrima za socijalni rad".
Obuku o radu supervizora, koje treba da posluži kao pomoć i podrška u radu voditelja slučaja predstavili su autori programa i zaposleni u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu Srabije, Nada Šarac, Svetlana Živanić i Iva Branković.
Cilj obuke je usmjeren na upoznavanje savremenih pristupa o značaju vođenja supervizije u oblasti socijalne zaštite i razvijanje opštih i posebnih kompetencija supervizora neophodnih za planiranje, realizaciju i praćenje procesa supervizije u centrima za socijalni rad.
Kroz interaktivnu obuku, učesnici seminara su imali priliku da razmijene iskustva i primjere dobre prakse iz svog svakodnevnog rada u cilju unapređenja ličnih kompetencija, da izdefinišu prednosti i nedostatke i predlože načine za poboljšanje rada.
Obuci su prisustvovala 22 stručna radnika centara za socijalni rad iz Podgorice, Nikšića, Bijelog Polja, Berana, Herceg Novog, Kotora, Bara i Plava, kao i predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.
Nakon završene obuke stručni radnici će dobiti sertifikat o završenom akreditovanom Programu obuke za supervizore u centrima za socijalni rad.

Najave događaja

SOS telefon