UNICEF i Zavod za socijalnu i dječju zaštitu su, u periodu od 6.do 9. okotobra, organizovali seminar na temu „ Uputstvo o radu multidisciplinarnog operativnog tima za zaštitu od nasilja nad djecom i nasilja u porodici “, kome su prisustvovali članovi multidisciplinarnih timova formiranih pri centrima za socijalni rad. Pri svakom centru za socijalni rad formiran je multidisciplinarni operativni tim za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom, koga čine predstavnici centara za socijalni rad, uprave policije, tužilaštava, sudstva, školstva, zdravstva, nevladinog sektora, u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici.
Seminar je održan u dva termina. U prvom terminu, 6. i 7. oktobra seminaru je prisustvovalo 28 članova multidisciplinarnih timova iz Kotora, Tivta, Budve i Bara, dok su u drugom terminu, 8.i 9. oktobra seminaru prisustvovali predstavnici timova iz Podgorice, Nikšića, Žabljaka, Pljevalja, Rožaja, Berana i Cetinja, njih 37. Uputstvo o radu multidisciplinarnih timova, koje treba da posluži ujednačavanju prakse u rada svih timova, predstavili su konsultanti UNICEF-a Jasmina Ivanović, Milica Pejović i Milena Banić. Učesnici seminara su imali priliku da razmijene iskustva i primjere dobre prakse iz svog svakodnevnog rada u cilju unapređenja borbe protiv nasilja u porodici, izdefinišu prednosti i nedostatke i predlože načine za poboljšanje rada timova i unaprijedjenja sistema u cilju efikasnije zaštite žrtve nasilja.
Planiran je i treći termin za obuku članova multidisciplinarnih timova iz Herceg Novog, Bijelog Polja, Plava i Danilovgrada čime će biti obuhvaćeni svi timovi na području Crne Gore.

Najave događaja

SOS telefon