U periodu 04. - 07.  jun 2018. godine, u Budvi, Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, u saradnji sa UNICEF-om i Zavodom sa socijalnu i dječju zaštitu, a uz podršku Kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, organizovao je dva dvodnevna seminara za sudije, socijalne radnike, advokate i lica za podršku, na temu “Porodični zakon - izmjene i dopune - Učešće djeteta u postupcima iz porodičnih odnosa".

Cilj seminara je bilo unaprijeđenje znanja u domenu zaštite najboljeg interesa djeteta u postupcima sa porodično-pravnom problematikom, kao i razmjena iskustava između učesnika. U svojstvu predavača na seminaru su govorili: Vesna Begović, sutkinja Vrhovnog suda Crne Gore, prof. Nevena Petrušić, šefica katedre za građanskopravne nauke na Pravnom fakultetu u Nišu i dr Milica Pejović Milovančević, dječji psihijatar, docent Medicinskog fakulteta u Beogradu. Skupu su se obratile sutkinja Senka Danilović, predsjednica Upravnog Odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i Nela Krnić, koordinatorka programa za dječju zaštitu Kancelarije UNICEF-a.

Teme na seminaru su bile sljedeće: specijalne vještine i tehnike u radu sa djecom u građanskim sudskim postupcima iz porodičnih odnosa; procjena sposobnosti djeteta na izražavanje mišljenja i pružanje informacija radi formiranja mišljenja; komunikacija sa djecom u sudu; ocenjivanje pouzdanosti informacija koje djeca daju; osiguranje učešća djece u formalnom postupku; najbolji interes djeteta kao supstancijalno pravo, princip i procesno pravilo; elemenati za procjenu najboljih interesa djeteta – početna i konačna lista  elemenata - rad na hipotetičkom primjeru; pravo djeteta na slobodno izražavanje mišljenja; lice za podršku – uloga, ovlašćenja, dužnosti, procesni položaj, nadzor nad radom lica za podršku; zastupanje djeteta  u kontekstu pravosuđa po mjeri djeteta.

Seminaru je prisustvovalo 77 učesnika - iz Centra za obuku sudija, sudstva, centara za socijalni rad, advokatskih kancelarija, škola, JU Centra Ljubović, lica za podršku i UNICEF-a.

Najave događaja

SOS telefon