Direktor Direktorata za socijalno starenje i socijalnu zaštitu Ministarstva rada i socijalnog staranja Vlade Crne Gore, Goran Kuševija, samostalna savjetnica ovog Ministarstva Svetlana Sovilj, direktor Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu Vlade Crne Gore Drago Spaić, načelnica Odjeljenja za razvoj i stručnu podršku u Zavodu sa socijalnu i djecju zastitu Bojana Miletić, te rukovodilac programa dječije zaštite UNICEF-a za Crnu Goru Nela Krnić bili su u radnoj posjeti Bosni i Hercegovni i tom prilimo posjetili Federalno Ministarstvo rada i socijalne politike, JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, i JU Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo.

Tokom posjete Federalnom ministratsvu i centru za socijalni rad domaćini iz Bosne i Hercegovine su pružili bliže informacije o PRIDE modelu edukacije u oblasti hraniteljstva i njegovoj primjeni, kao i o izazovima i prednostima ovakve edukacije. Kako je saradnja nadležnih institucija sa Zavodom  u Pazariću uspostavljena još ranije i s obzirom da Zavod u Pazariću u ovom trenutku zbrinjava dva korisnika sa područje Crne Gore, delegacija iz Crne Gore je željela da sazna što više o organizaciji rada i života u Ustanovi. Koji su to izazovi sa kojima se suočavaju  zaposleni, neophodan stručni kadar, obezbjeđivanje adekvatnih uslova za stanovanje uz podršku, neke su od značajnih tema o kojima i u budućnosti trebamo razgovarati i razmjenjivati iskustva - pojasnio je Goran Kuševija. Delegacija Crne Gore je posjetila novo naselje “Ramići II” kojim Zavod nastavlja process deinstitucionalizaije Ustanove.

 

Najave događaja

SOS telefon