Zavod za socijalnu i dječju zaštitu organizovao je 09.07.2015.godine sastanak direktora Dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju. Sastanku, koji je održan u prostorijama Zavoda, prisustvovali su i predstavnici UNICEF-a i Zavoda za socijalnu I dječju zaštitu.

Sastanak je organizovan sa ciljem razmjene iskustava u radu Dnevnih centara i unapređenja njihovog rada, podizanja standarda u pružanju usluga korisnicima, kao i postizanje potpune popunjenosti kapaciteta pojedinih dnevnih centara. Nakon što su direktori kratko predstavili rad svojih ustanova razgovaralo se o načinu i organizaciji rada, kao i izazovima i teškoćama sa kojima se susreću u svakodnevnom radu.

Na sastanku su donešeni zaključci koji predstavljaju smjernice za dalji rad i koji će pomoći prevazilaženju teškoća u radu.

Najave događaja

SOS telefon