Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao “Obuku  pravnika u socijalnoj i dječjoj zaštiti“, koja je održana 12.  i 13. marta, u prostorijama Zavoda.

Autor i realizator ove dvodnevne obuke je Vladan Jovanović, regionalni samostalni konsultant u oblasti socijalne zaštite, porodičnog prava, prava djeteta, medijacije i ljudskih i manjinskih prava.

Na obuci su, kroz interaktivne prezentacije i vježbe, obrađene sledeće teme: Komunikacija -  proces, karakteristike i faktori uspješne komunikacije, Rad u timu, Uloga pravnika u centru za socijalni rad i kod drugog pružaoca usluge socijalne i dječje zaštite, Utvrđivanje najboljeg interesa djeteta / korisnika i Ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i porodičnopravne zaštite.

Obuci je prisustvovalo ukupno 19 učesnika, 16 pravnika iz centara za socijalni rad i po jedan iz Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi, Centra za djecu i mlade Ljubović i Zavoda Komanski most.

Svi učesnici obuke će dobiti sertifikat o završenom programu obuke.

Najave događaja

SOS telefon