Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, 24. i 25. februara, u Domu starih u Bijelom Polju,  organizovao  “Osnovnu obuka za rad u ustanovama za smještaj odraslih i starih lica“.

Ova dvodnevna obuka je organizovana po akreditovanom programu Humanitarne organizacije „Dečje srce“ iz Beograda, što je prvi akreditovani program obuke za stručne radnike, stručne saradnike i saradnike u socijalnoj zaštiti, u Crnoj Gori.

Obuci, koju su realizovali Goran Rojević i Sašenka Mirković, stručnjaci HO „Dečje srce“ prisustvovalo je dvadeset učesnika iz JU Dom starih „Bijelo Polje“, JU Dom starih „Grabovac“ iz Risna, Dom starih „Duga“ iz Danilovgrada,  Ministarstva rada i socijalnog staranja i Inspekcije socijalne i dječje zaštite.

Obuka je organizovana sa ciljem senzibilizacije i edukacije stručnih radnika i stručnih  saradnika za pružanje što kvalitetnije usluge u ustanovama za smještaj odraslih i starih lica a obrađene su sledeće teme: standardi za funkcionisanje ustanova za smještaj odraslih i starih lica; prevazilaženje predrasuda kao osnov dobre komunikacije; prijem i prijemna procjena korisnika usluge; kreiranje individualnog plana rada; restriktivni postupci i mjere prema korisnicima; timski rad i uloga  stručnog tima; motivacija i postupci koji unapređuju naš rad.

Predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu su pratili program obuke sa ciljem  procjene kvaliteta realizacije programa i to kroz neposredno posmatranje i anketiranje učesnika.

Svi učesnici obuke će dobiti sertifikat o završenom programu obuke.

Najave događaja

SOS telefon