Završnoj konferenciji projekta "Nama je stalo, mi djelujemo" koja je održana u Baru, 5. februrara 2018. godine prisustvovali su predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Na konferenciji su predstavljeni ciljevi projekta, sprovedene aktivnosti kao i postignuti rezultati.

Projekat "Nama je stalo, mi djelujemo" posvećen je jačanju socijalne inkluzije i zapošljivosti nezaposlenih lica sa invaliditetom iz opština Bar i Ulcinj.

Najave događaja

SOS telefon