Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao radionicu na temu: „Specifičnosti komunikacije sa osobama sa invaliditetom u socijalnom radu“. Radionica je održana u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Potreba za organizovanjem ovakve radionice uočena je prilikom istraživanja o potrebama za obukama, u cilju  jačanja kapaciteta centara za socijalni rad, kada je značajan broj  stučnih radnika  istakao da postoje  teškoće u komunikaciji sa određenim korisničkim grupama i da je, uviđajući značaj vještina komunikacije za rad u okviru socijalne i dječje zaštite, potrebno organizovati obuke na temu komunikacije.

Takođe, jedan od zaključaka panela koji je održan u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, a kome su prisustvovali predstavnici nevladinih orgnizacija i stručni radnici centara za socijalni rad, jeste da je potrebno raditi na poboljšanju kvaliteta komunikacije sa predstavnicima društveno osjetljivih grupa, između ostalih i OSI, koji su korisnici prava iz socijalne i dječje zaštite.

Radionicu su održale  Bojana Miletić, načelnica  i Nataša Gospić, samostalna savjetnica Odjeljenja za razvoj i stručnu podršku u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu kao i Goran Macanović, Izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, a prisustvovalo joj je 18 stručnih radnika iz Centara za socijalni rad iz Podgorice, Nikšića, Danilovgrada, Cetinja, Kotora i Herceg Novog.

Najave događaja

SOS telefon