Predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, na poziv NVO JUVENTAS Podgorica, učestvovali su na konferenciji Peer Review sastanak na Zapadnom Balkanu "Država socijalne zaštite - isporuka i finansiranje holističkih usluga", koju je podržao PERFORM (Performing and Responsive Social Sciences), projekat švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), održanoj 6. decembra u Tirani.

Diskutovano je o pitanjima i perspektivama održivosti socijalnih država na Zapadnom Balkanu, izazovima koji postoje u socijalnoj i ekonomskoj sferi.

Zaključeno je da je, zbog postojanja stalnih rizika po stabilan socijalno-ekonomski razvoj na ovom dijelu Balkana, neophodno intezivirati razmjenu iskustava (peer-review) i istraživanje metoda za uspotavljanje efikasnijeg sistema socijalne i dječje zaštite na globalnom planu.

Najave događaja

SOS telefon