Obavještavaju se stručni radnici koji obavljaju poslove u socijalnoj i dječjoj zaštiti da uz zahtjev (obrazac ZIL), koji se podnosi Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, shodno  Pravilniku o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence za rad stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječje zaštite ("Sl. list CG", br. 73/17), prilažu:

1) diplomu ili drugi dokaz o završenim studijama VII-1 nivo kvalifikacija iz socijalnog rada, psihologije;

pedagogije, andragogije, specijalne pedagogije, pravnih nauka, sociologije i defektologije;

2) sertifikat o uspješno završenom akreditovanom programu obuke, odnosno programu pružanja usluge;

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili kao ovjerena kopija.

Najave događaja

SOS telefon