Standardni porodični smještaj za odrasla i stara lica

ponedjeljak, decembar 16, 2019 9:00 - utorak, decembar 17, 2019 15:00
This event does not repeat

Komunikacija i pregovaranje kao način za rešavanje sporova

ponedjeljak, februar 03, 2020 9:00 - utorak, februar 04, 2020 15:00
This event does not repeat

Pomoć u kući - usluge gerontodomaćica

ponedjeljak, februar 24, 2020 9:00 - petak, februar 28, 2020 19:30
This event does not repeat

Pomoć u kući - usluge gerontodomaćica

ponedjeljak, mart 16, 2020 9:00 - petak, mart 20, 2020 19:30
This event does not repeat

Pomoć u kući - usluge gerontodomaćica

ponedjeljak, april 06, 2020 9:00 - petak, april 10, 2020 19:30
This event does not repeat

Osnovna obuka za pružanje usluge pomoć u kući djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom

petak, maj 29, 2020 7:00 - subota, maj 30, 2020 15:00
This event does not repeat

Treneri: dr Sonja Vasić i Svetlana Dujović
Mjesto i datum održavanja: Podgorica 29. i 30. maj u prostorijama PR Centra, Stari Aerodrom, Podgorica

Preuzmi Obavještenje i agendu