ETIČKI KODEKS - ZA ZAPOSLENE U OBLASTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA – USLUGE SOCIJALNU I DJEČJE ZAŠTITE

 

 KNJIGA PROCEDURA

1. PRAVILA PLANIRANJA BUDŽETA ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU

2. UPUTSTVO O ZA SPROVODJENJE POSTUPKA JAVNIH NABAVKI

3. UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNIH NABAVKI ŠOPING METODOM

4. PRAVILNIK O NAČINU EVIDENTIRANJA I PLAĆANJA ULAZNIH FAKTURA

5. UPUTSTVO O BLAGAJNIČKOM POSOVANJU U ZAVODU ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU

6. UPUTSTVO O POSTUPKU ODOBRAVANJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA

7. UPUTSTVO O POSTUPKU ODOBRAVANJA SLUŽBENOG PUTOVANJA

8. INTERNO PRAVILO ZA KORIŠĆENJE MOBILNIH TELEFONA ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU

9. PRAVILNIK O TROŠKOVIMA REPREZENTACIJE

10. PRAVILA ZA OBRAČUN I ISPLATU ZARADA

11. UPUTSTVO O VRSTI I NAČINU SAČINJAVANJA I DOSTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

12. PRAVILNIK O VRSTI I NAČINU FINANSIJSKOG PRAĆENJA

13. PRAVILNIK O EVIDENCIJI NEIZMIRENIH OBAVEZA I IZVJEŠTAVANJU O ISTIM

14. UPUTSTVO O NAČINU KORIŠĆENJA I POTROŠNJI GORIVA

15. PRAVILNIK ZA POSTUPANJE ZAVODA ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU PRILIKOM SPROVOĐENJA POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

 

 

Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Pravilnik o organizaciji normativima standardima i načinu rada centra za socijalni rad

Pravilnik o bližim uslovima i standardima za obavljanje stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti

Pravilnik o standardima za akreditaciju programa obuke

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence za rad stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječje zaštite

Strategija razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period 2013-2017

Strategija razvoja sistema socijalne zaštite starih lica 2013-2017

Nacionalni plan akcije za djecu 2013-2017

Strategija za integraciju osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori 2008 - 2016

Strategija zastite od nasilja u porodici 2011-2015

Strategija za razvoj hraniteljstva u Crnoj Gori 2012-2016

Vodič za pristup informacijama u posjedu zavoda za socijalnu i dječju zaštitu

 

OD PROBLEMA DO PRILIKA U VOĐENJU SLUČAJA (Priručnik za praktičare) - Nevenka Žegarac