Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je u saradnji sa UNICEF-om angažovao konsultante Lidiju Milanović i Gorana Rojevića za izradu procedura i obuku zaposlenih za rad u dnevnim centrima za djecu sa smetnjama u razvoju.

Radni sastanak za izradu procedura održan je 28. i 29. avgusta 2017. godine u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, a obuke će biti organizovane tokom mjeseca septembra 2017. godine.

Radnom sastanku su prisustvovali direktori dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju kao i stručni radnici iz dnevnih centara.

Najave događaja

19-21. februar 2018.

Izgradnja kapaciteta stručnjaka zaposlenih u centrima za socijalni rad o zaštiti od zlostavljanja i seksualnog zlostavljanja djece


22. januar 2018. godine

Prezentacija analize nacionalnog plana akcije za djecu za period 2013-2017

Analiza primjene Strategije razvoja hraniteljstva u Crnoj Gori 24.12.2017


 

28. decembar 2017. godine

Svečano uručenje licenci stručnim radnicima u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu

_______________________________

Pretraživanje