Predmet ovog izvještaja je rad centara za socijalni rad u Crnoj Gori za 2017. godinu. U okviru izvještaja prikazano je nekoliko aspekata funkcionisanja centara za socijalni rad i to: kapaciteti centara u pogledu kadrovskih potencijala koje posjeduju, broj korisnika različitih prava koja se ostvaruju posredstvom centara za socijalni rad, broj korisnika usluga koje se pružaju u samim centrima, broj korisnika usluga na koje su korisnici upućeni, kao i druge aktivnosti koje su u nadležnosti centara za socijalni rad.

Izvještaj možete preuzeti ovdje.

Najave događaja

14 - 15. decembar 2019. godine

Program obuke osoblja za rad u specijalizovanim servisima pomoći i podrške - SOS linijama za žene i djecu sa iskustvom nasilja


12 - 13. decembar 2019. godine

Program osnovne obuke stručnih radnika-ca i stručnih saradnika-ca i drugih profesionalaca u oblasti socijalne i dječje zaštite o pojavi, vidovima, mehanizmima prevencije i sprečavanja prosjačenja od strane djece


06 - 08. decembar 2019. godine

Unapređenje kapaciteta strucnih radnika-ca za rad sa LGBTI osobama


05 - 06. decembar 2019. godine

Trening Rodno zasnovano nasilje – primjena Protokola


Pretraživanje