U Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu održan je, 27.05.2016. godine, sastanak direktora i stručnih radnika Dječjeg doma „Mladost“ i Centra za djecu i mlade „Ljubović“ sa ciljem razmjene iskustava, unapređenja saradnje i rješavanja nedoumica i izazova u svakodnevnom radu na zaštiti djece koja su na institucionalnom smještaju. Na sastanku je razgovarano i o korisnicima koji su trenutno u ustanovama, pa su sastanku prisustvovali i stručni radnici Centra za socijalni rad Podgorica, kao i predstavnici Direkcije za razvoj usluga iz Ministarstva rada i socijalnog staranja i direktor i stručni radnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Najave događaja

19-21. februar 2018.

Izgradnja kapaciteta stručnjaka zaposlenih u centrima za socijalni rad o zaštiti od zlostavljanja i seksualnog zlostavljanja djece


22. januar 2018. godine

Prezentacija analize nacionalnog plana akcije za djecu za period 2013-2017

Analiza primjene Strategije razvoja hraniteljstva u Crnoj Gori 24.12.2017


 

28. decembar 2017. godine

Svečano uručenje licenci stručnim radnicima u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu

_______________________________

Pretraživanje