U Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu, danas je počela realizacija 4 dvodnevne obuke na temu “Prava deteta i njihova primena u socijalnoj i dečjoj zaštiti". Obuka se realizuje uz finansijsku podršku kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori.

Cilj obuke je doprinos ostvarivanju zaštite djece u centru za socijalni rad na osnovu međunarodnih standarda ostvarivanja prava djeteta i Konvencije o pravima djeteta.

Međunarodni standardi u zaštiti djeteta bazirani su na Konvenciji o pravima djeteta, koja na jednom mjestu objedinjuje sva prava i daje osnovne smjernice za zaštitu djece u skladu sa njihovim pravima. Primjena i poštovanje dječjih prava u zaštiti djeteta posebno su značajni u situacijama kad je dijete povrijeđeno ili postoji ozbiljan rizik od povređivanja, zanemarivanja, zlostavljanja i eksploatacije.

Ovaj program obuke upravo nudi znanja i vještine koji su neophodni da bi stručnjaci za zaštitu djece u centru za socijalni rad i ustanovama socijalne i dječje zaštite mogli da razumiju koncept dječjih prava, ulogu međunarodnih standarda i nadzora nad ostvarivanjem dječjih prava.

Kao što je rečeno u najavi ovog događaja, obuku realizuju iskusni predavači Lidija Milanović i Nikola Grujić iz Beograda.

Kako otvaranje obuke, tako i uvodnu riječ, imali su direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Drago Spaić i Mihaela Bauer, zamjenica šefa predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru.

Činjenica da se početak prve od četiri obuke, realizuje na današnji dan, kada se obilježava Međunarodni dan djeteta, čini zadovoljstvo svih koji učestvuju, kako u organizaciji obuke, tako i u njenom pohađanju.

Najave događaja

03 -04. februar 2020. godine

Komunikacija i pregovaranje kao način za rešavanje sporova


16 - 17. decembar 2019. godine

Standardni porodični smještaj za odrasla i stara lica


14 - 15. decembar 2019. godine

Program obuke osoblja za rad u specijalizovanim servisima pomoći i podrške - SOS linijama za žene i djecu sa iskustvom nasilja


12 - 13. decembar 2019. godine

Program osnovne obuke stručnih radnika-ca i stručnih saradnika-ca i drugih profesionalaca u oblasti socijalne i dječje zaštite o pojavi, vidovima, mehanizmima prevencije i sprečavanja prosjačenja od strane djece


Pretraživanje